10311 - Eurotour Menn

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2020 >

10311 - Eurotour Menn

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

Prosjektnr.

10311

Prosjektnavn

Eurotour Menn

Budsjettår

2019

Budsjettsum

kr. 60.000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10311 – Eurotour Menn

Bakgrunn og historikk

Norges Biljardforbund har i flere år gitt støtte til norske utøvere som deltar i Eurotour. Det avvikles 6 Eurotourturneringer i sesongen.

Formål

Øke utøveres internasjonale erfaring for derigjennom å bedre kvaliteten.

Referanse til virksomhetsplanen

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Prestere» det siste punktet i utviklingsløpet. Her står det: «Med «prestere» menes den samlede tilretteleggingen for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Det finnes også referanser til aktiviteten i begge fokusområdene «Organisasjon» og «Turnering».

Prosedyrer og frister

Kriterier for støtte til Eurotour skal behandles i Sportsutvalget og innarbeides i forbundets totale budsjett i forbindelse med budsjettarbeidet.

Kostnad

Kostanden for støtte til Eurotour avhenger av kriteriene for tildeling (se punktet «Spesifikt for inneværende budsjettår»).

Spesifikt for inneværende budsjettår

Følgende kriterier gjelder for støtte til Eurotour Menn 2019.

Det gis inntil kr. 10.000,- i støtte til den enkelte Eurotour.

Støtten fordeles til de utøvere som deltar og som innehar en av de 4 første plassene på den norske rankinglisten.

Støtte gis kun til utøvere som er berettiget til å delta for Norge under internasjonale mesterskap (EM/VM).

Støtten baseres på rankingliste pr. 31/12 foregående år for Eurotour første halvår i budsjettåret og pr. 30/6 for siste halvår i budsjettåret.

En enkelt utøver kan ikke motta mer enn kr. 5.000,- i støtte pr. Eurotour.