10312 - EM Menn Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2019 >

10312 - EM Menn Pool

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10312

Prosjektnavn

EM Menn Pool

Budsjettår

2017

Budsjettsum

kr. 70.000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

10312 – EM Menn Pool

Bakgrunn og historikk

Europamesterskap for Menn i Pool avvikles hvert år i regi av EPBF. Mesterskapssted og - tid er normalt kjent ca ett år før mesterskapet avvikles. Mesterskapet avvikles normalt i mars eller april og medfører normalt en reise på 13 døgn dersom det er deltakelse i alle disipliner.

Norges Biljardforbund har tradisjon for å delta i Europamesterskapene og har de siste år deltatt med 2-4 mannlige utøvere.

Formål

Øke utøveres internasjonale erfaring for derigjennom å bedre kvaliteten. Skape blest om biljardsporten nasjonalt.

Referanse til virksomhetsplanen

Kjerneprosessenes underpunkt «Prestere» på side 7: «Med «prestere» menes den samlede tilrettelegging for prestasjoner på et høyt idrettslig nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner.»

Prosedyrer og frister

Kriterier for deltakelse i Europamesterskap skal behandles i Sportsutvalget og innarbeides i forbundets totale budsjett i forbindelse med budsjettarbeidet. EPBFs frister tilsier at opplegg må være klart innen 1. januar i mesterskapsåret.

Kriterier for uttak (ikke i prioritert rekkefølge):

Plassering og deltakelse i NC Elite og NM Åpen klasse

Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

Plassering i forrige års EM

Vilje til satsing

Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

 

Kostnad

Startavgift € 110,- pr. utøver pr. disiplin

Startavgift € 500,- pr. lag

Reise varierer ut i fra hvor mesterskapet avholdes
 

Hotell varierer (ink. frokost)

oEnkeltrom € 80-110 pr. rom pr. natt

oDobbeltrom € 110-140 pr. rom pr. natt

oTrippelrom (hvis tilgjengelig) € 160-190 pr. rom pr. natt

Mat/diett varierer, men må påregne € 25 pr. utøver pr. døgn

Shuttle varierer, men ligger på ca € 25 – 40.

Det må for hvert budsjettår vurderes om det skal være noen egenandel til dette mesterskapet.

Spesifikt for inneværende budsjettår

Europamesterskapet avholdes i perioden 27. april – 7. mai 2019 i Treviso (ITA) (26. april – 8. mai med reisedager).

Norges Biljardforbund har besluttet å sende 2 mannlige utøvere samt 1 leder til mesterskapet.

Startavgift 2x4x€110 = € 880,-                = NOK 8.800,-

Fly utøvere                                = NOK 5.000,-

Fly leder                                = NOK 2.500,-

Hotell utøvere 12x€130 = € 1.560,-        = NOK 15.600,-

Hotell leder 12x100 = € 1.200,-                = NOK 12.000,-

Mat/Diett 2x13x€25 = € 650,-                = NOK 6.500,-

Diett leder 760x13                        = NOK 9.880,-

Shuttle 3x€40 = € 120,-                        = NOK 1.200,-

 

TOTALT                                                = NOK 61.480,-