10313 - EM Veteran Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Prosjektbeskrivelser > 2020 >

10313 - EM Veteran Pool

 

 

 

 

Logo_NBPROSJEKTBESKRIVELSER

 

 

Prosjektnr.

10313

Prosjektnavn

EM Veteran

Budsjettår

2019

Budsjettsum

Kr. 40.000,-

Godkjent av

Styret

Dato

15.12.2018

EM Pool Veteran

Bakgrunn og historikk

Hvert år arrangeres EM i Pool for Veteraner av EPBF. Arrangementet avvikles på samme sted som EM Jr – normalt i etterkant. De siste årene har forbundet tatt ut 3-5 utøvere som har fått støtte. Det har også vært praksis at – i prinsippet – hvem som helst (i rett alder) har hatt anledning til å melde seg på til EM (gjennom NB) dersom EPBF har åpnet for flere plasser til den enkelte nasjon.

Formål

Stimulering til økt aktivitet i alderstrinnet +43. Gulrot for en forholdsvis stor andel av vår medlemsmasse.

Referanse til virksomhetsplan

I virksomhetsplanens avsnitt om «Kjerneprosesser» er «Ivareta og utvikle» en av tre punkter i utviklingsløpet.

Under «Ivareta og utvikle» står det: «Med «ivareta og utvikle» menes oppfølging av medlemmene gjennom deres ulike livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, ferdighet og mestring, samt tilbud om fellesskap og treningsaktivitet, er viktige deler i den helheten som utgjør denne prosessen. Vår ivaretakelse anses å ha stoppet når et medlem velger å slutte eller innta en passiv rolle.»

Prosedyrer og frister

Kriterier for uttak (ikke i prioritert rekkefølge):

Plassering og deltakelse i NM Veteran og/eller Åpen klasse

Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

Plassering i forrige års EM for Veteraner

Vilje til satsing

Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

 

Frister:

Uttak                        : Vurderes årlig ut fra datoer i terminlisten

Wish-list                : ca 15. mai

Navnebekreftelse        : ca 20. juli

Hotellbestillinger        : ca 20. juli

Transfer                : ca 20. juli

 

Kostnad

Kostnad er avhengig av kriterier og støtteordning for det enkelte budsjettår. Se punktet «Spesifikt for inneværende budsjettår» under.

Spesifikt for inneværende budsjettår

EM i Pool for Veteraner skulle ha blitt avviklet i Novi Sad (SRB) i perioden 6.-13. august 2018.

 

Det er besluttet at det gis inntil kr. 10.000,- i støtte til 4 uttatte utøvere. Totalt kr. 40.000,-. Støtten skal helt eller delvis dekke transport til/fra arrangørsted, hotell samt startavgift. Norges Biljardforbund dekker startavgift for lag på € 110,-.

 

Det legges til rette for at øvrige utøvere i klassen som ønsker å delta kan gjøre dette dersom EPBF tillater flere plasser.