10.10 - Norgesrating og sesongranking

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.10 - Norgesrating og sesongranking

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for hvordan utøvere rangeres i forhold til hverandre i en dynamisk Norgesrating samt en sesongbasert rankingliste.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.10.1 - Norgesrating generelt

10.10.2 - Matcher som gir poeng

10.10.3 - Ratinglister pr. klasse

10.10.4 - Ratinglister pr. nivå

10.10.5 - Foreløpig rating

10.10.6 - Forventet score

10.10.7 - Startpoeng

10.10.8 - Poengberegning

10.10.9 - WO og ikke-spilte kamper

10.10.10 - Sesongranking