10.10 - Ranking

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.10 - Ranking

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for ranking.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.10.1 - Ranking generelt

10.10.2 - Ranking Carambole

10.10.3 - Ranking Pool

10.10.4 - Ranking Snooker