10.10.10 - Sesongranking

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.10 - Norgesrating og sesongranking >

10.10.10 - Sesongranking

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Det lages sesongrankinglister i alle tre grener basert på utvalgte turneringer med tilhørende poengskalaer i henhold til  tabellene i 10.10.10.1, 10.10.10.2 og 10.10.10.3.

 

1.Fordeling av startplasser og seeding baseres på NBs rankinglister i de ulike grenene. Unntak kan forekomme i sesongens første turnering.

 

2.Rankinglistene benyttes som et av flere verktøy for å nominere utøvere til de forskjellige landslagene (fordelt på gren og kategori).

 

3.En utøvers plassering i rankinglisten er utregnet etter følgende kriterier i gitt rekkefølge:

 

a.antall poeng oppnådd basert på tellende turneringer,

b.snitt basert på plassering i tellende turneringer (unntatt i Carambole hvor snitt basert på antall poeng dividert med antall innings skal benyttes), og

c.flest 1. plasser, deretter 2. plasser, osv.