10.10.2 - Ranking Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.10 - Ranking >

10.10.2 - Ranking Carambole

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Ranking 3-vant på helmatch bord:

 

a.NC og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fem NC og ett NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

2.Ranking 3-vant på halvmatch bord:

 

a.NC og NM gir rankingpoeng.

b.Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering i 3-vant hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

3.Ranking Fri Carambole på halvmatch bord:

a.NC med Handicap (se punkt 6) og NM uten Handicap gir rankingpoeng.

b.Ranking består av tre NC og ett NM og alle er tellende.

 

 

4. Poengtabell:

 

CARAMBOLE

a. Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

 

Plass

Basis poeng

 

NC

Helmatch

NC

Halvmatch

NC Fri Carambole

NM

b. Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) kan én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer falle bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis (for eksempel):

 

 

100 %

100 %

100 %

120 %

 

1

100

100

100

100

120

 

2

87

87

87

87

104

 

 

3

74

74

74

74

89

4. plass = 3. plass.

 

4

67

67

67

67

80

6.-8. plass = 5. plass.

 

5

61

61

61

61

73

10.-12. plass = 9. plass.

 

6

58

58

58

58

70

14.-16. plass = 13. plass.

 

7

55

55

55

55

66

18.-24. plass = 17. plass.

 

8

52

52

52

52

62

26.-32. plass = 25. plass.

 

9

49

49

49

49

59

34.-40. plass = 33. plass.

 

10

46

46

46

46

55

42.-48. plass = 41. plass.

 

11

43

43

43

43

52

50.-64. plass = 49. plass.

 

12

40

40

40

40

48

66.-80. plass = 65. plass.

 

13

37

37

37

37

44

82.-96. plass = 81. plass.

 

14

35

35

35

35

42

98.-128. plass = 97. plass.

 

15

33

33

33

33

40

129. plass eller dårligere = 129. plass.

 

16

31

31

31

31

37

 

 

17

29

29

29

29

35

c. I Carambole benytter man seg av snitt (antall scoret poeng delt på antall innings) for å separere utøvere som ellers har samme plassering (gjelder kun ned til 17. plass).

 

25

22

22

22

22

26

 

33

16

16

16

16

19

 

41

12

12

12

12

14

 

 

49

9

9

9

9

11

 

 

65

6

6

6

6

7

 

 

81

4

4

4

4

5

 

 

97

2

2

2

2

2

 

 

129

1

1

1

1

1

 

5.NC Fri Carambole: Handicapsystem

a.Grunnlaget for utøvers Handicap er dagens HC delt på 50 ganger 35 (HC/50)*35

b.Utøvers Handicap minus grunnlaget til beste utøver gir startpoeng.

c.BPS CC oppdaterer Handicapliste for alle utøvere som deltar.

 

 

Se gjeldende rankinglister her.