10.10.3 - Ranking Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.10 - Ranking >

10.10.3 - Ranking Pool

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Ranking Elite:

 

a.Ranking Elite består av tre NC og fire NM og alle er tellende.

b.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

c.Dersom første turnering er et åpent NM med flere enn 64 deltakere og alle eliteutøvere (32) derfor skal seedes, gjelder følgende rekkefølge:

i. Etter sluttranking i fjorårets Elite (på plassene 1-18).

 

2.Ranking 1. divisjon:

 

a.RT 1. divisjon gir rankingpoeng kun til 1. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 1. divisjon består av sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

3.Ranking 2. divisjon:

 

a.RT 2. divisjon gir rankingpoeng kun til 2. divisjonsutøvere.

b.Ranking i 2. divisjon består av sju RT, én DM og fire NM (Norgesmesterskap i åpen klasse) og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding, og i forbindelse med første turnering hvert år seedes det på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

4.Ranking Kvinner:

 

a.NM Kvinner gir rankingpoeng.

b.Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

 

5.Ranking Ungdom:

 

a.NM Ungdom gir rankingpoeng ved deltakelse i respektiv klasse og kategori.

b.Ranking består av fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM. I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

 

6.Ranking Veteran:

 

a.NM Veteran gir rankingpoeng.

b.Ranking består fire NM og alle er tellende.

c.Rankingen gir grunnlag for seeding til NM.  I forbindelse med første NM hvert år seedes på grunnlag av sluttranking fra fjoråret. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste NM. Dersom det gjennomføres 2 NM samme helg, seedes begge NM med samme grunnlag.

 

7.Poengtabell:

 

a.Samme poengtabell skal benyttes uansett antall deltakere.

b.Kolonne «NC» skal benyttes for Elite.

c.Kolonne «RT» skal benyttes for 1., 2. og 3. divisjon. 1. divisjonsutøvere som deltar i eliteturnering, 2. divisjonsutøvere som deltar i 1. divisjonsturnering og 3. divisjonsutøvere som deltar i 2. divisjon, får ikke rankingpoeng.

d.Kolonne «NM» skal benyttes i separate mesterskap for ungdom, kvinner, veteran og i disiplinen Blackball.

 

e.Kolonne «DM» skal benyttes i separate divisjonsmesterskap for 1. og 2. divisjon.

 

a.Kolonne «Elite» skal benyttes for eliteutøvere (og tilsvarende gjelder 1., 2. og 3. divisjonsutøvere) i forbindelse med NM åpen klasse.

 

g.Grunnet valg av format (puljespill, enkelcup, dobbelcup eller en kombinasjon av disse) faller én eller flere (også basert på antall deltakere) plasseringer bort. I slike tilfeller skal poeng for nærmest høyere plassering gis:

 

4. plass = 3. plass.

6.-8. plass = 5. plass.

10.-12. plass = 9. plass.

14.-16. plass = 13. plass.

18.-24. plass = 17. plass.

26.-32. plass = 25. plass.

34.-48. plass = 33. plass.

50.-64. plass = 49. plass.

66.-96. plass = 65. plass.

98.-128. plass = 97. plass.

129. plass eller dårligere = 129. plass.

 

POOL

Plass

Basis poeng

NC

RT

NM

DM

NM ÅPEN KLASSE

Elite

1. Div

2. Div

3. Div

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %

150 %

200 %

400 %

1

100

100

100

100

120

120

150

200

400

2

87

87

87

87

104

104

131

174

348

3

74

74

74

74

89

89

111

148

296

4

67

67

67

67

80

80

101

134

268

5

61

61

61

61

73

73

92

122

244

6

58

58

58

58

70

70

87

116

232

7

55

55

55

55

66

66

83

110

220

8

52

52

52

52

62

62

78

104

208

9

49

49

49

49

59

59

74

98

196

10

46

46

46

46

55

55

69

92

184

11

43

43

43

43

52

52

65

86

172

12

40

40

40

40

48

48

60

80

160

13

37

37

37

37

44

44

56

74

148

14

35

35

35

35

42

42

53

70

140

15

33

33

33

33

40

40

50

66

132

16

31

31

31

31

37

37

47

62

124

17

29

29

29

29

35

35

44

58

116

25

22

22

22

22

26

26

33

44

88

33

16

16

16

16

19

19

24

32

64

41

12

12

12

12

14

14

18

24

48

49

9

9

9

9

11

11

14

18

36

65

6

6

6

6

7

7

9

12

24

81

4

4

4

4

5

5

6

8

16

97

2

2

2

2

2

2

3

4

8

129

1

1

1

1

1

1

2

2

4

 

 

Se gjeldende rankinglister her.