10.10.8 - Poengberegning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.10 - Norgesrating og sesongranking >

10.10.8 - Poengberegning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

For hver match spilt beregnes poeng som skal tildeles utøver A og B.

 

Steg 1

Ra = 10 R(1) /400

Rb = 10 R(2) / 400

 

Tallene ovenfor er for å forenkle videre kalkuleringer.

 

Steg 2

Ea = Ra / (Ra - Rb)

Eb = Rb / (Ra - Rb)

 

Steg 3

S1 = 1 / 0 (settes til 1 om utøver A vinner)

S2 = 1 / 0 (settes til 1 om utøver B vinner)

 

Steg 4

Her beregnes poengene spillerne vinner eller taper basert på utfallet av matchen.

Rating A = Ra + Ka * (Sa - Ea)

Rating B = Rb + Kb * (Sb - Eb)

 

(Les mer om hvordan K-faktoren beregnes (Ka og Kb) nedenfor.)

 

K-faktor er en konstant som benyttes for beregning av ratingpoeng.

 

Denne angir maksimalt antall poeng utøverne kan tjene/tape i en match og kan kun oppnås dersom det er stor forskjell i utøvernes rating samtidig som matchen har et uventet utfall (utøver med lavest rating vinner).

 

K-faktoren kan ha 3 verdier. Standard verdi er 20, mens matcher som har en foreløpig rating vil ha verdi på 40 for å flytte spille så raskt som mulig til sin antatt faktiske rating verdi.

 

En deltaker med en stabilisert rating som spiller mot en spiller med en foreløpig rating vil kun halvere sine tapte eller tjente poeng ved at K-faktoren settes til 10. Dette er for at ikke stabiliserte ratingverdier skal rammes for mye fordi det foreløpige ratingtallet ikke er stabilt ennå.