10.11 - Individuelle Norgesmesterskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.11 - Individuelle Norgesmesterskap

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for individuelle norgesmesterskap.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.11.1 - Carambole

10.11.2 - Pool

10.11.3 - Snooker

10.11.4 - Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal