10.11.1 - Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap >

10.11.1 - Carambole

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres to NM i hvert kalenderår i disiplinen 3-vant Carambole. Ett for helmatch og ett for halvmatch. I tillegg arrangeres det NM i Fri Carambole.

 

2.Distanser: 3-vant Carambole        :

a.Innledende puljespill – minimum 15 poeng - maksimum 30 innings.

b.Kvart- og semifinale – minimum 20 poeng - maksimum 40 innings.

c.Finale – minimum 25 poeng - maksimum 50 innings.

 

I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill (1, 2, 4 eller 8 puljer) med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.
 
Fri Carambole – Handicapsystem:

 

a.Grunnlaget for utøvers Handicap er dagens HC delt på 50 ganger 35 (HC/50)*35

b.Utøvers Handicap minus grunnlaget til beste utøver gir startpoeng.

c.BPS CC oppdaterer Handicapliste for alle utøvere som deltar.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere                        Kr. 450,-.

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-.

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.1, 10.5 og 10.10
 
I turneringens resultatliste benytter man seg av snitt (antall scoret poeng delt på antall innings) for å separere utøvere som ellers har samme plassering.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier i NM 3-vant Helmatch totalt kr. 4.000.-

1. plass kr. 2.000,-

2. plass kr. 1.000,-

3. plass kr. 500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.  Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.