10.11.2.1 - Pool, Åpen klasse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap > 10.11.2 - Pool >

10.11.2.1 - Pool, Åpen klasse

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                6-8.

b.9-Ball                7-9.

c.10-Ball                6-8.

d.14.1                100-125*.

 

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 100. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt 128-32 brukes basert på antall deltakere).

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM åpen klasse.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                                        Kr. 675,-

b.1. divisjonsutøvere                                    Kr. 450,-

c.2. divisjonsutøvere                                    Kr. 350,-

d.Ungdom U17/U19, student og honnør                Kr. 300,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 13.000.-.

1. plass Kr. 5.000,-.

2. plass Kr. 2.500,-.

3. plass Kr. 1.250,-.

5. plass Kr. 750,-.

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.