10.11.2.2 - Pool, Kvinner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap > 10.11.2 - Pool >

10.11.2.2 - Pool, Kvinner

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                5-7.

b.9-Ball                6-8.

c.10-Ball                5-7.

d.14.1                50-75*.

*Begrensning av antall innings; maksimalt 30 innings. Ingen begrensning i semifinale og finale. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup

 

4.Deltakelse: NM Kvinner er åpent for alle kvinnelige utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Utøvere i Elite                                        Kr. 750,-

b.Utøvere i 1. divisjon                                    Kr. 550,-

c.Utøvere i 2. divisjon                                Kr. 450,-

d.Ungdom U17/U19, student og honnør                Kr. 300,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 5.000.-

1. plass Kr. 2.500,-

2. plass Kr. 1.250,-

3. plass Kr. 625,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.