10.11.2.3 - Pool, Ungdom

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap > 10.11.2 - Pool >

10.11.2.3 - Pool, Ungdom

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres fire (4) NM i hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Aldersklasser:

 

a.U23        Jenter eller gutter 22 år eller yngre i gjeldende kalenderår.

b.U19        Jenter eller gutter 18 år eller yngre i gjeldende kalenderår.

c.U17        Jenter eller gutter 16 år eller yngre i gjeldende kalenderår.      

 

3.Distanser:

 

a.8-Ball (U23, Gutter 6-8, Jenter 4-6)(U19, Gutter 5-7, Jenter 4-5) (U17, Gutter 4-6, Jenter 3-4).

b.9-Ball (U23, Gutter 7-9, Jenter 5-7)(U19, Gutter 6-8, Jenter 5-6) (U17, Gutter 5-7, Jenter 4-5).

c.10-Ball (U23, Gutter 6-8, Jenter 4-6)(U19, Gutter 5-7, Jenter 4-5) (U17, Gutter 4-6, Jenter 3-4).

d.14.1* (U23, Gutter 75-100, Jenter 50-75)(U19, Gutter 75-100, Jenter 40-50) (U17, Gutter 50-75, Jenter 30-40).

*Begrensning av antall innings; maksimalt 30-50 innings (besluttes av TL). Ingen begrensning i semifinale og finale. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

4.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup

 

5.Deltakelse: NM ungdom er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

 

6.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

7.Startavgift:

 

a.U23, alle utøvere                                Kr. 300,-

b.U19/U17, alle utøvere                        Kr. 150,-

 

8.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

 

10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.