10.11.2.4 - Pool, Veteran

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap > 10.11.2 - Pool >

10.11.2.4 - Pool, Veteran

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres fire NM hvert år i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8.

c.10-Ball                5-7.

d.14.1                75-100*.

* Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.43 år eller eldre det år mesterskapet arrangeres (se også 4.3.4 punkt 5f og 6.2.2 punkt 1.e).

e.3. divisjonsspillere i Pool har ikke anledning til å delta i NM veteran.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle deltakere        Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.