10.11.3 - Snooker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap >

10.11.3 - Snooker

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres to NM i hvert kalenderår i disiplinene 15 Rød og 6 Rød.

 

2.Distanser:

 

a.15 Rød

2-4 (innledende puljespill)

3-5 (avsluttende enkelcup)

b.6 Rød

3-5 (innledende puljespill)

5-7 (avsluttende enkelcup)

 

Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

3.Spilleform:

 

a.Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale, basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneriingen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tto dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                                Kr. 450,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 og 10.10.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 10.000.-

1. plass kr. 4.000,-

2. plass kr. 2.000,-

3. plass kr. 1.000,-

5. plass kr. 500,-

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.