10.11.4 - Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.11 - Individuelle Norgesmesterskap >

10.11.4 - Regler for utdeling av H.M. Kongens Pokal

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Idrettsstyret fordeler Kongepokalene etter følgende regler:

 

a.H.M. Kongens Pokal kan deles ut i NM for senior kvinner og senior menn. Særforbund som arrangerer NM både for kvinner og menn kan søke NIF om tildeling av to Kongepokaler – en til kvinner og en til menn.

b.Dersom særforbundet organiserer/administrerer flere idretter som er meget ulike hva gjelder egenart, anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering og konkurranseform, kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne for en tildeling av maks to (2) nye Kongepokaler – en til kvinner og en til menn.

c.Søknad om tildeling av H.M. Kongens Pokal må sendes NIF innen 1. oktober hvert år og vil bli vurdert uavhengig av eventuelle tildelinger tidligere år.

 

2.H.M. Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerede premie i NM.

 

a.NIF vil ikke tillate at Kongepokal deles ut i NM med dårlig kvalitet og kvantitet og det er NBs ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

b.Det er en forutsetning at NM tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta og ikke prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM.

c.Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser, og minst åtte (8) lag av hvert kjønn i lag. Ved vurdering av Kongepokal for utøvere med funksjonsnedsettelser må det være minimum 15 individuelle deltakere.

d.Kongepokal kan der helt spesielle forhold krever det tildeles på annen måte enn til beste prestasjon under NM (for eksempel beste prestasjon under respektive år), men må godkjennes av NIF.

 

3.Særforbundene skal ha egne bestemmelser for utdeling av H.M. Kongens Pokal.

 

a.NB søker Kongepokal kun for individuelle mesterskap.

b.NB arrangerer NM for kvinner hvert år, men før det søkes Kongepokal for kvinner skal minst et NM per år (av fire) ha flere enn 15 deltakere i minst to på hverandre følgende sesonger.

c.Så lenge det ikke er aktuelt å søke om Kongepokal for kvinner separat, søker NB Kongepokal for NM i Pool åpen klasse og Snooker åpen klasse. NB avgjør i terminlistearbeidet hvilken disiplin kongepokalen skal deles ut i.

d.I det tilfelle at en utøver i løpet av samme sesong allerede har vunnit en Kongepokal og deretter også deltar i og vinner den andre grenen, så skal Kongepokalen deles ut til den utøver som plasserer seg på 2. plass.