10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for individuelle norgescuper og regionale turneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.12.1 - Carambole

10.12.2 - Pool, Elite

10.12.3 - Pool, 1. divisjon

10.12.4 - Pool, 2. divisjon

10.12.5 - Pool, 3. divisjon

10.12.6 - Pool, Blackball

10.12.7 - Pool, Juniorliga

10.12.8 - Snooker

10.12.9 - Snooker, RT