10.12.10 - Snooker, RT 1. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.10 - Snooker, RT 1. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre RT i hver sesong i disiplinen 15 Rød. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen med 15 Rød, kan RT arrangeres i disiplinen 6 Rød.

 

2.Distanser:

 

a.2 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3 (avsluttende enkelcup)

 

3.Spilleform:

 

a.Det spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT 1. divisjon er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i RT Snooker.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                        Kr. 250,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 200,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.4.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.