10.12.10 - Snooker, NC

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.10 - Snooker, NC

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres NC i disiplinen 15 Rød. Antallet bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.2-4 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3-5 (avsluttende enkelcup)

 

 Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

 

3.Spilleform:

 

a.Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

b.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneriingen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                                Kr. 400,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 og 10.10.

 

8.Premier:

a.Pengepremier totalt kr. 4.000,-.

1. plass kr. 2.000,-

2. plass kr. 1.000,-

3. plass kr. 500,-

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.