10.12.11 - Snooker, RT

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.11 - Snooker, RT

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres RT i disiplinen 15 Rød. Antallet bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.2-4 (innledende dobbelcup eller puljespill)

b.3-5 (avsluttende enkelcup)

 

 Turneringsleder bør vurdere å ikke starte nytt parti i kamp når det er mindre enn 20 minutter til opprinnelig tidsskjema for neste runde.

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 tre dager før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turnering.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                        Kr. 300,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.3, 10.5 og 10.10.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.