10.12.1 - Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.1 - Carambole

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres elleve NCi hver sesong i disiplinen 3-vants Carambole, fem på helmatch og tre på halvmatch bord samt tre NC i Fri Carambole.

 

2.Distanser:

 

a.Innledende puljespill – minimum 15 poeng - maksimum 30 innings.

b.Kvart- og semifinale – minimum 20 poeng - maksimum 40 innings.

c.Finale – minimum 25 poeng - maksimum 50 innings.

d.I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i Norgescup Carambole.

 

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle deltakere                                Kr. 330,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.2.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Sesongvinner i Helmatch, Halvmatch og Fri Carambole tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.). Den utøver som blir tatt ut til EM i 3-vant tildeles kr. 5.000,- i form av stipend.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.