10.12.1 - Carambole

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.1 - Carambole

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres NC i disiplinen 3-vants Carambole helmatch og halvmatch bord samt Fri Carambole. Antallet bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.Innledende puljespill – minimum 15 poeng - maksimum 30 innings.

b.Kvart- og semifinale – minimum 20 poeng - maksimum 40 innings.

c.Finale – minimum 25 poeng - maksimum 50 innings.

d.I Fri Carambole med HC er turneringens distanse den samme som Handicapet til turneringens beste utøver.

 

Turneringsleder (i samarbeid med utøvere) kan forandre antall poeng eller innings dersom det er nødvendig.

 

3.Spilleform: Arrangeres i form av puljespill med avsluttende enkelcup i fra kvartfinale eller semifinale basert på antall deltakere i innledende puljespill.
 
Fri Carambole – Handicapsystem: Se 10.11.1 - Carambole

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere                                Kr. 400,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 200,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.1, 10.5 og 10.10
 
I turneringens resultatliste benytter man seg av snitt (antall scoret poeng delt på antall innings) for å separere utøvere som ellers har samme plassering.

 

8.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt. Det tas ut 2 utøvere til EM i 3-vant som tildeles kr. 5.000,- hver i form av stipend til å dekke utgifter til mesterskapet. Stipendet utbetales mot bilag.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.