10.12.2 - Pool, Elite

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.2 - Pool, Elite

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres tre NC i hver sesong i disiplinene 9-Ball (2x), 10-Ball (1x).

 

2.Distanser:

 

a.9-Ball        9

b.10-Ball        8

 

3.Spilleform: Dobbelcup 32-8 skjema. Dersom Elite omfatter flere enn 32 utøvere og flere enn 32 Eliteutøvere er påmeldt, skal 48-16 skjema benyttes. 1-divisjonsutøvere (se p.4.c. under) får ikke delta når 32 eller flere Eliteutøvere er påmeldt.

 

4.Deltakelse: NC er åpent for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ved mindre enn 32 påmeldte Eliteutøvere tillates utøvere fra 1. divisjon deltakelse etter regelen «først til mølla…» opp til 32 deltakere. Påmeldte 1. divisjonsutøvere som ikke får plass i turneringen, får sin startavgift tilbakebetalt.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Eliteutøvere                Kr. 675,-

b.1. divisjonsutøvere                Kr. 450,-

c.Ungdom U17/U19, studenter og honnør                Kr. 350,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.NC Elite gir kun rankingpoeng til Eliteutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt Kr. 8.000.-

 

i.1. plass Kr. 4.000,-

ii.2. plass Kr. 2.000,-

iii.3. plass Kr. 1.000,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

c.Sesongvinner NC tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.) og kr. 15.000,- i form av stipend.

 

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.