10.12.2 - Pool, Masters

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.2 - Pool, Masters

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres én Masters hver sesong i disiplinene 9-Ball.

 

2.Distanser:

 

a.9-Ball        9

 

3.Spilleform:

 

a. Innledende dobbelcup: 24-8 skjema hvor utøvere plassert fra 9 – 32 i Elite spiller om 8 plasser til sluttspillet (frem til kvartfinale).

b.Avsluttende sluttspill: enkeltcup 16 skjema hvor de 8 kvalifiserte fra innledende dobbeltcup møter utøvere plassert 1 – 8 i Elite.

 

4.Deltakelse: Masters er åpent for alle Eliteutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere        kr. 750,-
 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 
Utøvere ranket fra 1 til og med 8 på Eliterankingen seedes direkte til sluttspillet.

 

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt Kr. 100.000.-

 

i.1. plass kr. 27.000,-

ii.2. plass kr. 13.000,-

iii.3. plass kr. 7.000,-

iv.5. plass kr. 3.500,-

v.9. plass kr. 2.000,-

vi.17. plass kr. 1.500,-

vii.21. plass kr. 1.000,-

viii.25. plass kr. 750,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret senest 14 dager før turneringsstart.

 

c.Plass i Eurotourturnering

 

i.Blant de 32 utøverne som deltar i Masters vil det bli trukket ut en tilfeldig vinner av en finansiert plass i én turnering i Eurotour påfølgende kalenderår.

ii.NB dekker flyreise, overnatting og startavgift til en turnering i Eurotour valgt av NB.

iii.Dersom uttrukket utøver ikke kan eller vil delta i aktuell turnering i Eurotour, faller premien bort.

iv.Dersom uttrukket utøver allerede får dekket kostnader til Eurotour, faller premien bort.

v.For å kunne være med i trekningen må utøveren ha deltatt i minimum 5 av 7 turneringer i sesongen.

 

d.Nr. 1 på sesongrankingen ved sesongslutt tildeles kr. 10.000,- i form av stipend. Stipendet skal dekke kostnader til biljardrelatert aktivitet og utbetales mot bilag.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.