10.12.2 - Pool, Topp 16

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.2 - Pool, Topp 16

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres Topp 16 i disiplinene 9-Ball og 10-Ball. Antall bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.9-Ball        8-9

b.10-Ball        7-8

 

3.Spilleform: Hver disiplin arrangeres som puljespill – 4 puljer av 4 utøvere. Sluttspill som kvartfinale, semifinale og finale.

 

4.Deltakelse: Topp 16 er i utgangspunktet åpent for alle utøvere. Det er allikevel bare de 16 høyest plasserte utøverne på Norgesratingen ved påmeldingsfristens utløp som får delta. (se 10.10 – Norgesrating) Alle må i tillegg innfri følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ha deltatt i minimum én Pool-liga turnering samme halvsesong (høst/vår) som den aktuelle Topp 16 turneringen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 tolv dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 sju dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 fem dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift/Overnatting:
 
Det betales ingen startavgift i Topp 16 for de utøvere som ved påmelding er plassert som nr. 24 eller høyere på Norgesratingen. Øvrige utøvere betaler kr. 400,-. Denne startavgiften faktureres utøverens klubb i etterkant..

 

Utøvere, som ved påmelding er plassert som nr. 24 eller høyere på Norgesratingen,  som har mer enn 1 time reisevei fra moderklubbens adresse til arrangørklubbens adresse får dekket kostnader til overnatting fra fredag til søndag maksimert oppad til kr. 750,- pr. døgn. Refusjon utbetales i henhold til bilag. Utøvere er selv ansvarlig for å booke og skal benytte Thon-hotell dersom dette finnes på arrangørstedet.

 

7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8.Premier:

 

a.Pengepremier totalt Kr. 4.000.-

 

i.1. plass Kr. 2.000,-

ii.2. plass Kr. 1.000,-

iii.3. plass Kr. 500,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

 

c.Nr. 1 på sesongrankingen ved sesongslutt tildeles kr. 10.000,- i form av stipend. Stipendet skal dekke kostnader til biljardrelatert aktivitet og utbetales mot bilag.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.