10.12.3 - Pool, Elite

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.3 - Pool, Elite

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres to Eliteturneringer hver sesong i disiplinene 8-Ball og 10-Ball.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        8

b.10-Ball        8

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: Eliteturneringene er åpne for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Er blant de 32 høyest plasserte på Norgesratingen ved sesongslutt som har bekreftet sin deltakelse.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere        Kr. 750,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8.Nedrykk og kvalifisering:

 

a.Plass 29-32 etter endt sesong rykker direkte ned i 1. divisjon

b.Plass 21-28 etter endt sesong spiller kvalifisering for å beholde plassen i Elite mot 8 utøvere fra 1. divisjon.

c.Elitekvalifiseringen spilles samme helg som Masters. Se 10.12.6

 

9.Premier:

 

a.Pengepremier totalt kr. 20.000,-

1. plass        kr. 8.000,-

2. plass        kr. 4.000,-

3. plass        kr. 2.000,-

5 plass        kr. 1.000,-

 

10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.