10.12.3 - Pool, 1. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.3 - Pool, 1. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres sju RT i hver sesong i disiplinene 8-Ball (2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x), og 14.1(2x), og ett Divisjonsmesterskap.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        5-7

b.9-Ball        6-8

c.10-Ball        5-7

d.14.1        75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere tillates å delta dersom turneringen ikke kolliderer med turnering i egen divisjon.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.1. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.2. divisjonsutøvere        Kr. 275,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 1. divisjon gir kun rankingpoeng til 1. divisjonsutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.