10.12.4 - Pool, 1. divisjonsmesterskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.4 - Pool, 1. divisjonsmesterskap

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap hver sesong. Disiplinen kan variere.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                5-7

b.9-Ball                6-8

c.10-Ball                5-7

d.14.1                75-100*

 

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: Divisjonsmesterskapet er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere som har deltatt i 1. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere bortsett fra punkt b.        kr. 440,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør betaler kr. 300,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 20.000,-

1. plass kr. 8.000,-

2. plass kr. 4.000,-

3. plass kr. 2.000,-

5. plass kr. 1.000.-

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.