10.12.4 - Pool, 2. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.4 - Pool, 2. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres 7 RT i hver sesong i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(1x) og ett Divisjonsmesterskap.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        4-6

b.9-Ball        5-7

c.10-Ball        4-6

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 2. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere vært Eliteutøver.

d.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 275,-

b.3. divisjonsutøvere        Kr. 220,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 165,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 2. divisjon gir kun rankingpoeng til 2. divisjonsutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.