10.12.5 - Pool, 3. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.5 - Pool, 3. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

* Inntil videre arrangeres ikke Pool, 3.divisjon, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

RT i 3. divisjon arrangeres kun i den/de regioner som har minst 32 utøvere i 2. divisjon. Dersom alle klubber i en region er enige om at det er behov for innføring av 3. divisjon selv om 2. divisjon i regionen ennå ikke har minst 32 utøvere, må søknad om dette sendes til NB. Slik søknad (med begrunnelse) må sendes til NB senest 30. september og behandles av NB i god tid før oppstart av ny sesong.

 

1.Disipliner: Det arrangeres 8 (åtte) RT hvert år i disiplinene 8-Ball(2x), 9-Ball(2x), 10-Ball(2x) og 14.1(2x).

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        3-5

b.9-Ball        4-6

c.10-Ball        3-5

d.14.1        30-50*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 30. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 3. divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.En utøver kan i en og samme runde (RT1, RT2 osv.) kun delta i høyere divisjon dersom han også deltar i sin egen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.3. divisjonsutøvere                Kr. 220,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 110,-

 

7.Ranking og seeding foretas i henhold til 10.10.3.

 

a.RT 3. divisjon gir kun rankingpoeng til 3. divisjonsutøvere.

 

8.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Pengepremier er ikke tillatt.

b.Vinnere av sluttranking i respektive regioner tildeles 2. divisjonsavgift (verdi kr. 2.000,-) for påfølgende år.

c.Sesongvinner RT tildeles gravert premie (pokal, statuett, krystall, glass etc.).

 

9.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.