10.12.5 - Pool, PL1200

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.5 - Pool, PL1200

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres PL1200 i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        5-7

b.9-Ball        6-8

c.10-Ball        5-7

d.14.1        75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: PL1200 er åpent for alle utøvere i regionen (se 10.10 - Norgesrating) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.PL1200-utøvere                        Kr. 300,-

b.PL1199-utøvere                        Kr. 250,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8.Premier:

 

a.Pengepremie i PL1200 pr. turnering totalt kr. 1.500,-

1. plass kr. 1.000,-

2. plass kr. 500,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

c.Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.