10.12.6 - Elitekvalifisering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.6 - Elitekvalifisering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres elitekvalifisering hver sesong i 9-Ball.

 

2.Distanser:

 

a.9-Ball                6-8

 

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup 16-8. Skjemaet opprettholdes i alle tilfeller hvor flere enn 8 utøvere melder seg på.

 

4.Deltakelse: Elitekvalifiseringen er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Innehar en plassering fra 21-28 i gjeldende Eliteranking. Eller...

d.Innehar 2. eller 3. plass i 1. divisjon Øst, Vest eller Midt i gjeldende 1. divisjonsranking. Eller...

e.Er tapende utøver i kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2. Eller...

f.Er den nr. 2 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 som har flest antall poeng på Norgesratingen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er umiddelbart etter Masters.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge umiddelvbart etter påmelding.

c.Klagefrist er umiddelbart etter trekning.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge umiddelbart etter klagebehandling.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere                kr. 500,-

 

7.Ranking, rating og seeding:

 

a.Elitespillere seedes.

b.De 8 beste i Elitekvalifiseringen rykker opp eller beholder plassen i Elite.

c.Resterende rykker ned eller forblir i 1. divisjon.

d.Alle kamper gir poeng på Norgesratingen.

 

8.Premier:

 

Ingen

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.