10.12.6 - Pool, PL1199

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.6 - Pool, PL1199

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres PL1199 i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        4-6

b.9-Ball        5-7

c.10-Ball        4-6

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: PL1199 er åpent for de utøverne i regionen som har færre enn 1200 ratingpoeng (se 10.10 - Norgesrating) og som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere bortsett fra punkt b.                Kr. 250,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

 

8.Premier:

 

a.Nr. 1 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i de to påfølgende PL1199.

b.Nr. 2 i den enkelte turnering blir kostnadsfritt påmeldt i den påfølgende PL1199.

c.Det er Ikke mulig overføre premieringen til senere turneringer.

d.Premieringen gjelder også ved overgang til ny sesong.

e.Gravert pokal til 1. plass.

f.Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

g.Pengepremier er ikke tillatt.

 

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.