10.12.7 - Pool, Juniorliga

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle Norgescuper (NC) og Regionale Turneringer (RT) >

10.12.7 - Pool, Juniorliga

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Inntil videre arrangeres ikke Juniorliga, men konkurranseformen kan tas opp igjen ved en senere anledning. Reglementet blir derfor stående i TBR.

 

Juniorliga er en regional turnering (RT) for ungdom Gutter U19 og Jenter U19 og spilles i alle regioner.

 

1.Disipliner: Det anbefales at turneringene gjennomføres på høsten og at disipliner alterneres, men kravet er at 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball er blitt spilt.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        4-5

b.9-Ball        5-6

c.10-Ball        4-5

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 8 deltakere spilles dobbelcup (16-4 el. 32-8).

b.Ved 8 eller færre deltakere spilles puljespill.

c.Ved spill i to puljer spilles sluttspill i form av finale og plasseringsmatcher.

 

4.Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for Gutter U19/U17 og Jenter U19 som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.4. divisjonsutøvere kan registrere seg for C-lisens og delta.

 

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er siste tirsdag før turnering kl. 23:59.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge onsdag kl. 23:59.

c.Klagefrist er satt til siste torsdag før turnering kl. 11:59.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge torsdag kl. 23:59.

 

6.Startavgift:

 

a.Fastsettes av arrangør, men med en øvre grense på Kr. 50,-.

b.Betales direkte til arrangørklubb ved oppmøte.

 

7.Ranking: Regionale rankinger. Dersom barn deltar må resultatlister og ranking  være i tråd med NIFs bestemelser om barneidrett.

 

8.Seeding: Ingen seeding i JL 1. I resterende JL seedes etter gjeldende ranking.

 

9.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar. Gavekort og/eller pengepremier er ikke tillatt. Dersom barn deltar må premiering være i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

10.Turneringsleder: Lokalt godkjent turneringsleder.