10.12.8 - Pool, 2. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.8 - Pool, 2. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres 2. divisjonsturneringer i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        4-6

b.9-Ball        5-7

c.10-Ball        4-6

d.14.1        50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: 2. divisjon er åpent for de 2. divisjonsutøvere i regionen som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere er de som ved sesongslutt 22/23 har 1150 eller færre poeng på Norgesratingen.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 tre dager før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turnering.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.Alle utøvere bortsett fra punkt b.                Kr. 300,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 150,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

 

8.Opprykk:

 
De 3 øverste på 2. divisjonsrankingen fra den enkelte region rykker opp i 1. divisjon.

 

9.Premier:

 

a.Gravert pokal til 1. plass

b.Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

c.Pengepremier er ikke tillatt.

 

10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.