10.13.2 - Pool NM Lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.13 - Norgesmesterskap lag >

10.13.2 - Pool NM Lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM lag i hvert kalenderår i en arena (eller på to eller flere arenaer når det er behov), og som regel i forbindelse med pinsehelgen (3 dager). Arrangør for NM Lag kan være enten NB eller en medlemsklubb (ved bruk av 2 eller flere arenaer er det normalt også flere klubber som står som arrangør). Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.Runde 1 (dobbelcup)

i.8-Ball            4

ii.9-Ball            6

iii.10-Ball        4

iv.14.1              50*

 

* Maksimalt 3 innings

 

b.Runde 2 (dobbelcup)

i.8-Ball            8

ii.9-Ball            9

iii.10-Ball        8

iv.14.1              125

 

c.Sluttspill (enkelcup)

i.8-Ball            8

ii.9-Ball            9

iii.10-Ball        8

iv.14.1              125

 

3.Spilleform:

 

a.Innledende dobbelcuper i runde 1 og 2.

 

b.Enkelcup siste 8 eller 16, avhengig av antall påmeldte lag.

 

c.Hvert lag består av minst tre og maksimalt fire utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.

d.Hver kamp i runde 1 består av tre individuelle matcher, hvor alle møter alle (9 matcher totalt). Det spilles dobbelcup. Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic). Runde 2 (søndag) spilles som dobbeltcup og sluttspillet spilles som enkeltcup, men begge har samme format og består av 3 individuelle matcher, en i hver disiplin.

 

4.Deltakelse: Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag. NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.2 - Spilleberettigelse punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere, 6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag og 6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.2 og 6.8.3.4 ).

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 1.000,-

b.I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag. Det blir krevet at spillere bruker Thon Hotel for overnatting. Bruk lenken HER. Det er lagets klubb som har ansvar for å sende oversikt over utgifter uken etter turneringen til biljard@biljardforbundet.no. Beløpet som benyttes til reisefordelingen er påmeldingsavgift minus arrangørandel og pokaler/medaljer.

 

7.Rating: Kampene i NM Lag gir ikke poeng til Norgesratingen.

 

8.Seeding: 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater. Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag.

 

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1.plass.

c.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

d.Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver  nr.4 vil bli ettersendt.

 

10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.