10.13.4 - Pool, Divisjonsmesterskap 2. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.13 - Andre individuelle turneringer >

10.13.4 - Pool, Divisjonsmesterskap 2. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres divisjonsmesterskap i hver sesong, disiplinen kan variere. Dersom 2. divisjon arrangeres i kun én region, utgår divisjonsmesterskapet – utøvere i 2. divisjon får da delta i divisjonsmesterskapet for 1. divisjon.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                4-6

b.9-Ball                5-7

c.10-Ball                4-6

d.14.1                50-75*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: DM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.2. divisjonsutøvere som har deltatt i 2. divisjon inneværende sesong.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.2. divisjonsutøvere                        Kr. 330,-

b.Ungdom U17/U19, Student og Honnør        Kr. 220,-

 

7.Ranking: DM gir rankingpoeng i egen divisjon.

 

8.Seeding:

 

a.Antall utøvere som skal seedes baseres på antall deltakere (valg av spilleskjema).

b.Antallet utøvere som seedes i fra respektive regioner er flytende og regnes ut fra regionens antall starter i prosentforhold til antall starter i divisjonen nasjonalt.

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1. plass.

c.Pengepremier totalt Kr. 3.500,-

1. plass Kr. 1.500,-

2. plass Kr. 1.000,-

3. plass Kr. 500,-

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.