10.13.5 - Pool, 3. Divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.13 - Andre individuelle turneringer >

10.13.5 - Pool, 3. Divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

3. divisjon er en nybegynnerdivisjon og arrangeres kun lokalt i klubb (LT). Det kan arrangeres opp til en 3. divisjonsturnering pr. mnd. på valgfri ukedag.

 

1.Disipliner: Det anbefales at disipliner alterneres jevnt utover sesongen, men kravet er at alle disipliner er blitt spilt.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball                1-3

b.9-ball                2-4

c.10-ball                1-3

d.14.1                15-30*

*Begrensning av antall innings kan benyttes. Distansene i 3. divisjon er kun anbefalte og kan justeres etter eget ønske. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: Deltakelse tillatt kun for nybegynnere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Ikke tidligere deltatt i en høyere divisjon.

d.3. divisjonsutøvere har ikke anledning til å delta i høyere divisjon.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsprosedyre påligger arrangør.

 

6.Startavgift:

 

a.Fastsettes av arrangør, men med en øvre grense på kr. 50,-.

b.Betales direkte til arrangørklubb ved oppmøte.

 

7.Ranking: Lokale rankinger såfremt disse er i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

8.Seeding: Ingen seeding.

 

9.Premier: Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar, såfremt disse er i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.

 

10.Turneringsleder: Lokalt godkjent turneringsleder.