10.14 - Andre lagturneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.14 - Andre lagturneringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for andre lagturneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.14.1 - Carambole

10.14.2 - Pool, RT Lag

10.14.3 - Snooker