10.14 - Norgesmesterskap lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.14 - Norgesmesterskap lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for norgesmesterskap for lag.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.14.1 - Carambole

10.14.2 - Pool

10.14.3 - Snooker