10.14.2 - Pool, RT Lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.14 - Andre lagturneringer >

10.14.2 - Pool, RT Lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

RT lag blir ikke arrangert. Prøveordninger vil utarbeides i Region Øst. Reglementet blir stående i TBR da det er ønskelig å gjeninnføre lagaktivitet.

 

1.Disipliner: Det arrangeres RT Lag hver sesong. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Scotch double

2. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

3. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Scotch double

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

Runde 1-6 rulleres til distanse 7.
 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

d.Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver også i neste match, blir laget diskvalifisert.

e.Hver kamp består av en match i 9-ball. I hver match er det 2 utøvere som alternerer annenhvert sett, med Scotch doubles som første sett og deretter to sett singel, gjennom hele kampen. Brekk for laget alterneres gjennom hele kampen med utgangpunkt i spill om brekket før kampen. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push-out og er den som utfører push-out om motstanderlaget gir tilbake støtet.

 

4.Deltakelse: Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag. RT er åpent for alle som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.16.8.26.8.3.2 og 6.8.3.4).

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 450,-

 

7.Rating: De individuelle kampene i RT Lag gir poeng til Norgesratingen. Kampene i Scotch Double gir ingen ratingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år.

 

 

9.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.

 

10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.