10.14.2 - Pool NM Lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.14 - Norgesmesterskap lag >

10.14.2 - Pool NM Lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres ett NM lag i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1.

 

2.Distanser:

 

a.Runde 1 (dobbelcup)

i.8-Ball            4

ii.9-Ball            6

iii.10-Ball        4

iv.14.1              50*

 

* Maksimalt 3 innings

 

b.Runde 2 (dobbelcup)

i.8-Ball            8

ii.9-Ball            9

iii.10-Ball        8

iv.14.1              125

 

c.Sluttspill (enkelcup)

i.8-Ball            8

ii.9-Ball            9

iii.10-Ball        8

iv.14.1              125

 

3.Spilleform:

 

a.Innledende dobbelcuper i runde 1 og 2.

b.Enkelcup siste 8 eller 16, avhengig av antall påmeldte lag.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:

 

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4, 6.8.3.2 og 6.8.3.4).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.

d.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 1.000,-

b.I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag som har oppfylt vilkårene som publiseres i forbindelse med innbydelsen..

 

7.Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater. Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag.

 

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.