10.14.3 - Pool NM Scotch double

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.14 - Norgesmesterskap lag >

10.14.3 - Pool NM Scotch double

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch double i hver sesong. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

a.9-Ball: Først til 7-9

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup eller puljespill.

c.Det spilles med 9-Ball regler. Annet hvert støt kontinuerlig mellom spillerne på laget.

 

4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.3. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 400,-

 

7.Ranking: NM Scotch double gir ingen rankingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

 

 

9.Premier:

 

a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

 

10.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.