10.14.4 - Pool RT Lag 1.divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.14 - Norgesmesterskap lag >

10.14.4 - Pool RT Lag 1.divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres 2 RT Lag 1. divisjon hvert år. Turneringen spilles i disiplinene 9-Ball eller 10-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

2. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

3. runde: Scotch double

4. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Scotch double

Runde 1-6 rulleres til distanse 6 i 10-Ball og distanse 7 i 9-Ball.
 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup (32-8, 48-16, 64-16, 96-32 alt. 128-32).

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup (16-4) eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle Elite- og 1.divisjonutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Laget - som helhet - skal ha minst én 1.divisjonsutøver.

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 600,-

 

7.Ranking: RT Lag gir poeng i Lag-ranking i regionen.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år. Deretter seedes etter én gjennomført, etter to osv. frem til og med årets siste turnering.

 

 

9.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

b.Vinnere av sluttranking i de respektive regioner tildeles Lagavgift for RT Lagturnering kommende sesong.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.