10.14.4 - Pool RT Lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.14 - Norgesmesterskap lag >

10.14.4 - Pool RT Lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Disipliner: Det arrangeres RT Lag hver sesong. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

1. runde: Scotch double

2. runde: Spiller 1 mot spiller 1 i ett sett

3. runde: Spiller 2 mot spiller 2 i ett sett

4. runde: Scotch double

5. runde: Spiller 2 mot spiller 1 i ett sett

6. runde: Spiller 1 mot spiller 2 i ett sett

Runde 1-6 rulleres til distanse 7.
 

3.Spilleform:

 

a.Ved flere enn 16 lag spilles dobbelcup.

b.Ved 16 eller færre lag spilles dobbelcup eller puljespill.

 

4.Deltakelse: RT er åpent for alle 1. og 2.divisjonsutøvere som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

 

Laget kan bestå av utøvere fra 1. og 2. divisjon i hvilken som helst sammensetning..

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 torsdag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

 

6.Startavgift:

a.Alle lag                                Kr. 450,-

 

7.Rating: De individuelle kampene i RT Lag gir poeng til Norgesratingen. Kampene i Scotch Double gir ingen ratingpoeng.

 

8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater i forbindelse med første turnering hvert år.

 

 

9.Premier:

 

a.Premier i enkeltturneringer er arrangørs ansvar.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder.