10.15 - Andre lagturneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.15 - Andre lagturneringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for andre lagturneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.15.1 - Carambole

10.15.2 - Pool, Equal offense (eller tilsvarende)

10.15.3 - Pool, Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler

10.15.4 - Snooker