10.15.3 - Pool, Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.15 - Andre lagturneringer >

10.15.3 - Pool, Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Inntil videre arrangeres ikke Norsk Ungdomsmesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM), men konkurranseformen kan tas opp igjen ved et senere tilfelle. Reglementet blir inntil videre stående i TBR.

 

Norsk Mesterskap for fritidsklubber og skoler (NUM) er en lagturnering åpent for fritidsklubber og skoler.

 

1.Disipliner: 8-Ball

 

2.Distanser: 1-3

 

3.Spilleform: Puljespill med klasseinndeling.

 

4.Deltakelse: Deltakelse kun tillatt for lag som representerer fritidsklubber og skoler.

 

5.Påmelding:

 

a.NBs administrasjon har ansvaret for innbydelser og påmeldingsprosedyrer.

b.Klasseinndeling:

i.Jenter Ungdomsskole (16 år eller yngre).

ii.Jenter Videregående skole (19 år eller yngre).

iii.Gutter Ungdomsskole (16 år eller yngre).

iv.Gutter Videregående skole (19 år eller yngre).

 

6.Startavgift:

 

a.Alle lag, uansett klasse                        Kr. 250,-

b.Ved påmelding av 1 lag i hver klasse        Kr. 900,- totalt

 

7.Ranking: Ingen ranking.

 

8.Seeding: Ingen seeding.

 

9.Premier:

 

a.Alle deltakere får diplom.

b.1-3. plass i hver klasse får medaljer.

c.Pokal til 1. plass i hver klasse.

 

10.Turneringsleder: Regionalt godkjent turneringsleder i samarbeid med administrasjon.