10.1 - Regler for godkjenning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.1 - Regler for godkjenning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for godkjenning av turneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.1.1 - Godkjent turnering

10.1.2 - Internasjonale mesterskap

10.1.3 - Internasjonale turneringer

10.1.4 - Internasjonale mesterskap i Norge

10.1.5 - Internasjonale turneringer i Norge

10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

10.1.7 - Behandling av regionale eller nasjonale søknader