10.1.1 - Godkjent turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.1 - Godkjent turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For at utøvere tilhørende NBs medlemsklubber skal være startberettigede i en turnering tellende på Norgesratingen, må denne være godkjent av NB. Dersom turneringen er internasjonal, skal turneringen i tillegg være godkjent av det europeiske og/eller det internasjonale forbund den tilhører.

 

2.Generelt gjelder det at alle turneringer i NBs terminliste er å anse som godkjent av NB.

 

3.Når det er usikkerhet om en turnering er godkjent eller ikke, er turneringen å anse som ikke godkjent inntil det tidspunkt da NB har vært konsultert og har bekreftet godkjenning.

 

4.Organisasjoner eller arrangører som ikke underlegger seg NIFs lov, antidopingbestemmelsene og WADA-koden, vil ikke få godkjent turneringer av NB. NB skal heller ikke samarbeide med slike organisasjoner hverken nasjonalt eller internasjonalt.