10.1.2 - Internasjonale mesterskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.2 - Internasjonale mesterskap

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.VM som arrangeres direkte av verdensforbund (IBSF, UMB, WPA eller WPBSA), eller via kontinentalt eller nasjonalt forbund på oppdrag av verdensforbund, er godkjente turneringer.

 

2.Dersom utøvere er invitert til å delta på et VM via NB eller via kontinentalt forbund, er et slikt mesterskap å anse som godkjent. Dersom utøveren har fått sin invitasjon direkte gjennom kontinentalt forbund skal NB informeres før deltakelse kan bekreftes.

 

3.Dersom utøvere er invitert til å delta i et VM direkte av lokal arrangør, er et slikt mesterskap å se som ikke godkjent inntil det tidspunkt da NB har vært konsultert og har bekreftet godkjenning.

 

4.EM som arrangeres direkte av europeisk forbund (CEB, EBSA eller EPBF), eller nasjonalt forbund på oppdrag av europeisk forbund, er godkjente turneringer.

 

5.Dersom utøvere er invitert til å delta i et EM direkte av lokal arrangør, er et slikt mesterskap å anse som ikke godkjent inntil det tidspunkt da NB har vært konsultert og har bekreftet godkjenning.

 

6.Deltakelse av norske utøvere i internasjonale mesterskap er bare mulig via NB.